HLV Park Hang-seo RƠI LỆ khi chính thức gạch tên 8 cầu thủ U23 Việt Nam và Công bố Danh sách rút gọn